Stojan Skalicky (născut în 1973) a absolvit Facultatea de Arhitectură a Universității din Ljubljana în 2000 sub îndrumarea Profesorului Aleš Vodopivec. A urmat practica arhitecturală la TU Munich. Între 2008 și 2013, a coordonat și condus dezvoltarea urbană în Maribor în calitate de arhitect al orașului. Din 2010, lucrează ca expert în problematicile spațiale ale orașelor și arhitecturii la Departamentul de Arhitectură din cadrul Facultății de Inginerie Civilă a Universității din Maribor. Activitățile extinse ale lui Stojan includ diverse domenii de lucru: expoziții de arhitectură și urbanism, activitate jurnalistică, competiții de arhitectură și urbanism, ateliere și seminarii, precum și realizarea unor proiecte arhitecturale și de urbanism în diferite țări. Este cofondator și director general al companiei Arhisol.