Lukasz Medeksza este Directorul Adjunct al Departamentului de Strategie și Dezvoltare Urbană în cadrul Primăriei Wrocław din 2019. Cu expertiză în planificare strategică, previziune, analiză de date și formulare de politici publice, Lukasz are un rol esențial în promovarea cooperării multi-sectoriale/multi-nivel și în conectarea culturii cu programele de dezvoltare. El este co-autorul strategiei actuale a Wrocław-ului ("Wrocław 2030") și este, de asemenea, responsabil pentru conturarea următoarei strategii a Wrocław-ului ("Wrocław 2050", care urmează a fi finalizată în 2024). A supervizat documentul privind previziunile pentru Wrocław (2022) și este responsabil pentru rapoartele anuale privind starea orașului, care stau la baza voturilor de încredere pentru primarul Wrocław-ului. El este co-responsabil pentru conturarea relațiilor Primăriei Wrocław la nivel metropolitan, regional, național și european. Implicat activ în rețelele municipale și metropolitane la nivel național și european, Lukasz este membru al Comitetului de Conducere al METREX, o rețea pentru Regiunile și Zonele Metropolitane Europene. De asemenea, el este co-autorul Viziunii Metropolitane pentru Europa, care urmează a fi anunțată de METREX în noiembrie 2023.